Serto - Vastuullisuus

TURVALLINEN JA
VASTUULLINEN
ERISAN

Vastuullisuus

Turvallisesti ja vastuullisesti

Erisan-tuotteet kehitetään ja valmistetaan pääasiassa Suomessa turvallisesti ja vastuullisesti ympäristöstä ja ihmisistä huolehtien. Vastuullisuutemme perustuu kolmeen tekijään: kotimaisuuteen, turvallisuuteen ja ympäristön huomioimiseen.

Kotimaisuus

Arvostamme kotimaisia työpaikkoja ja valmistamme Erisan-tuotteet pääasiassa Suomessa. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.
Kotimaisille Erisan-tuotteille on myönnetty Avainlippumerkki. Avainlippu on tutkitusti suomalaisen tuotteen ja palvelun tunnus, joka kertoo, että tuote on valmistettu Suomessa. Avainlippu on rekisteröity ja valvottu alkuperämerkki. Sen käyttöoikeuden myöntää Suomalaisen Työn Liitto.

Turvallisuus

Käytämme Erisan-tuotteissa turvallisia, laadukkaita ja hellävaraisia ainesosia. Erisan-tuotteille on myönnetty allergiatunnuksen käyttöoikeus. Allergiatunnus on puolueettomasti tutkituille ja turvallisiksi todetuille tuotteille myönnetty luotettavuuden osoitus. Tunnus kertoo tuotteesta, joka täyttää tarkat tuotekohtaiset vaatimuskriteerit eikä sisällä hajusteita tai muita yleisesti ärsyttäviä tai herkistäviä aineita. Allergiatunnuksen käyttöoikeuden myöntää Allergia-, Iho- ja Astmaliitto.

Ympäristö

Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä. Kotimaisena toimijana tunnemme suomalaiset olosuhteet ja tuotteille asetettavat vaatimukset. KiiltoCleanille on myönnetty ISO 9001 -laatujärjestelmä- sekä ISO 14001 – ympäristöjärjestelmäsertifikaatit. Lisäksi KiiltoClean Oy on sitoutunut kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan, joka velvoittaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen kaikilla ympäristö-, terveys- ja turvallisuusalueilla. Lue lisää ympäristövastuusta sekä tuitteidemme biohajoavuudesta.