Serto - Ympäristövastuu

KANNAMME VASTUUTA
IHMISISTÄ JA
YMPÄRISTÖSTÄ

Ympäristövastuu

Kehitämme ja valmistamme tuotteemme pääasiassa Suomessa turvallisesti ja ympäristöä huomioiden. Tavoitteemme on vaikuttaa tuotteen ympäristömyötäisyyteen sen koko elinkaaren osalta sekä tukea ympäristölle ystävällistä kehitystä. Kannamme vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä – huomioiden asiakkaamme, henkilöstömme sekä meitä ympäröivän yhteiskunnan.

KiiltoClean Oy on sitoutunut kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan, joka velvoittaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen kaikilla ympäristö-, terveys- ja turvallisuusalueilla. Meille on myönnetty ISO 9001 -laatujärjestelmä- sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatit. Ympäristön huomioiminen ja suojeleminen ovatkin kantavia voimia koko toiminnallemme.

Erisan Pyykinpesuneste- ja Huuhteluainepakkauksien biohajoavuusmerkintä

Erisan Pyykinpesuneste- ja Huuhteluainepakkauksissa on biohajoavuusmerkintä, jolla tarkoitetaan aineen pilkkoutumista luonnossa pienemmiksi rakenneosasiksi, kuten hiilidioksidiksi, vedeksi ja mineraalisuoloiksi. Raaka-aineiden biohajoavuuden luokittelusta on annettu tietyt määritykset. Nopeasti biohajoavat raaka-aineet pilkkoutuvat luonnossa alle 28 päivässä vähintään 60 prosenttisesti.

Erisan pyykinpesunesteiden biohajoavuudessa on laskettu nopeasti biohajoavien raaka-aineiden osuus koko raaka-ainemäärästä (ei vesi) ja näin saatu nopeasti biohajoavien %-osuus. Osuus on laskettu siis tuotteen aktiiviaineista ja näin ollen tuotteen sisältämän veden määrä ei vaikuta tuotteen biohajoavuusprosenttiin. Erisan Pyykinpesuneste ja Erisan Huuhteluaine ovat molemmat 99 prosenttisesti nopeasti biohajoavia.