TURVALLISESTI JA VASTUULLISESTI YMPÄRISTÖSTÄ JA IHMISISTÄ HUOLEHTIEN

Kiilto kehittää ja valmistaa tuotteet pääasiassa Suomessa, turvallisesti ja vastuullisesti ympäristöstä ja ihmisistä huolehtien. Kotimaisena toimijana tunnemme suomalaiset olosuhteet ja tuotteille asetettavat vaatimukset. 

Vastuullisuutemme perustuu kolmeen tekijään – ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen sekä taloudelliseen vastuuteen. 

Iloisia lapsia

KiiltoClean Oy on sitoutunut kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care – Vastuu Huomisesta -ohjelmaan, joka velvoittaa toiminnan jatkuvaan parantamiseen kaikilla ympäristö-, terveys- ja turvallisuusalueilla. Meille on myönnetty ISO 9001 -laatujärjestelmä- sekä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmäsertifikaatit. Ympäristön huomioiminen ja suojeleminen ovatkin kantavia voimia koko toiminnallemme.

YMPÄRISTÖVASTUU

Olemme Kiillolla tehneet Lupauksen ympäristölle. Se on osa kulttuuriamme ja ohjaa toimintaamme kaikilla organisaation tasolla. Haluamme olla alamme ympäristöjohtaja. Lue lisää täältä.

SOSIAALINEN VASTUU

Kiilto tarjoaa turvallisen ja innostavan työympäristön ja mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Motivoitunut henkilöstö on menestyksemme perusta ja tuo lisäarvoa niin asiakkaillemme, yhteiskunnalle kuin muillekin kiiltolaisille. Lue lisää täältä.

TALOUDELLINEN VASTUU

Kiilto elää yrityksenä kasvun ja uusiutumisen aikaa. Panostamme voimakkaasti osaamiseen, johtamiseen sekä kokeilukulttuuriin. Olemme ottaneet koko henkilöstömme mukaan innovointiin, mikä on luonut uusia näkymiä liiketoiminnallemme tulevina vuosina. Lue lisää täältä.