TUTKITTUA HYÖTYÄ PREBIOOTTISISTA IHONHOITOTUOTTEISTA

Toteutimme vuonna 2021 tutkimuksen siitä, miten prebioottisten tuotteiden käyttö vaikuttaa ihon omaan vastustuskykyyn. Tutkimus tukee prebioottisen ihonhoitosarjan ideologiaa, vahvistaen tuotteiden vaikuttavan ihon terveyteen ja vastustuskykyyn myönteisesti. Tutkimuksen tulokset todensivat, että kahden viikon käytön jälkeen ihon mikrobiomin monimuotoisuus lisääntyi, iholle hyödyllisten bakteerilajien tasapaino parani ja ihon suojakerros toimi paremmin. Ihon vastustuskykyä voidaan siis vahvistaa prebioottisten tuotteiden käytön myötä.

“Viime vuosina on tullut paljon todistusaineistoa ihon mikrobiomin vaikutuksesta ihon terveyteen. Atooppinen ihottuma ja akne ovat esimerkkejä ihon häiriötiloista, joihin on yhdistetty tiettyjen mikrobikantojen valta-asema iholla. Lisäämällä edellytyksiä mikrobiomin monipuolistumiseen, voidaan ihon terveyttä parantaa”, kertoo tutkimuksen toteuttaja, Kiillon kehityspäällikkö ja biotieteiden tohtori Hannu Leino.

Vuonna 2020 lanseeratun Erisan+ -luonnonkosmetiikkasarjan tuotteiden sisältämät prebiootit vahvistavat ihon luontaista vastustuskykyä ja tasapainottavat ihon mikrobiomia. Ihon mikrobiomi on tärkeä osa koko kehon immuunipuolustusjärjestelmää: iholla on tärkeä tehtävä toimia ensimmäisenä suojakilpenä haitallisia mikrobeja ja tulehduksia vastaan. Terveelle ja vastustuskykyiselle iholle on ominaista monipuolinen mikrobiomi, jossa yksittäiset mikrobit eivät dominoi.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA KESKEISET LÖYDÖKSET

Kiillon kehityspäällikön, biotieteiden tohtori Hannu Leinon toteuttaman Erisan+ mikrobiomitutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millainen vaikutus Erisan+ -päivävoiteen käytöllä on ihon mikrobiomiin ja ihon suojarakenteen toimivuuteen. Testiryhmä koostui kymmenestä vapaaehtoisesta 30-60-vuotiaasta naisesta, jotka käyttivät Erisan+ päivävoidetta ja plasebo-voidetta kahden viikon ajan. Mikrobiomia tutkittiin selvittämällä ihon mikrobiomin koostumusta, sekä iholle keskeisten bakteerien, Staphylococcus epidermidis ja Cutibacterium acnes, esiintyvyyttä. Suojarakenteen toimivuutta testattiin tutkimalla ihon vedenläpäisevyyttä.

Tutkimuksen tulokset tukivat Erisan+ -sarjan perusajatusta ja vahvistivat tuotteiden vaikuttavan suotuisasti ihon mikrobiomiin. Erisan+ -voiteen käytön jälkeen ihon bakteerien mikrobiomi monipuolistui ja mikrobiomin diversiteetti oli korkeampi verrattuna plasebo-voiteen käyttöön. Tutkimuksen mukaan ihon bakteerien keskeisten lajien tasapaino parani, minkä lisäksi todettiin, että Erisan+ voiteen käytön myötä ihon suojakerros toimi paremmin ja iho pystyi pitämään tehokkaammin kosteutta sisällään.

Lisätietoa tutkimuksessa käytetystä Erisan+ päivävoiteesta löydät täältä. Tutustu myös muihin Erisan+ -tuotteisiin.


LUONNONKOSMETIIKASTA TUKEA HERKÄN IHON HYVINVOINNILLE
MITÄ ALLERGIATUNNUS KERTOO TUOTTEESTA?
Erisan täyteläinen suihkusaippua
KUIVA JA HERKKÄ IHO REAGOI HIKOILUUN HERKÄSTI